Bảng giá

Chọn gói sản phẩm phù hợp với bạn

Miễn phí

0 VND
Gói miễn phí
 • 0 đ/mail
 • 100 mail/tháng
 • 100 contact upload/tháng
 • Hỗ trợ tạo email HTML
 • Thống kê báo cáo sử dụng
 •  
 •  
Dùng thử

Cố định

750,000 VND
Gói cố định
  • 25 đ/mail
  • 30,000 mail/tháng
  • Không giới hạn contact upload
  • Hỗ trợ tạo email HTML
  • Thống kê báo cáo sử dụng
  • Hỗ trợ kỹ thuật 24/24
Dùng thử
Gói cố định
Giá 1 mail
Xác thực danh sách
người nhận
Thống kê báo cáo
sử dụng
Hỗ trợ kỹ thuật
Tổng giá tiền
Mua theo năm với
giá ưu đãi
Basic
5,000 mail/tháng
30 đ/mail
Không giới hạn
 
 
150,000 VNĐ
Standard
10,000 mail/tháng
28 đ/mail
Không giới hạn
 
 
280,000 VNĐ
Premium
30,000 mail/tháng
25 đ/mail
Không giới hạn
 
 
750,000 VNĐ
Advanced
50,000 mail/tháng
20 đ/mail
Không giới hạn
 
 
1,000,000 VNĐ
Corporate
100,000 mail/tháng
18 đ/mail
Không giới hạn
 
 
1,800,000 VNĐ
Enterprise
1,000,000+ mail
Không giới hạn
 
 
Gói linh hoạt
Giá 1 mail
Xác thực danh sách
người nhận
Thống kê báo cáo
sử dụng
Hỗ trợ kỹ thuật
Tổng giá tiền
Basic
5,000 mail
39 đ/mail
5,000 email
 
 
195,000 VNĐ
Standard
10,000 mail
37 đ/mail
10,000 email
 
 
370,000 VNĐ
Premium
30,000 mail
33 đ/mail
30,000 email
 
 
990,000 VNĐ
Advanced
50,000 mail
26 đ/mail
50,000 email
 
 
1,300,000 VNĐ
Corporate
100,000 mail
24 đ/mail
100,000 email
 
 
2,400,000 VNĐ

Tải về báo giá