Blog

Maraz Onboard (P3): Tạo mẫu email

Thứ Ba 6 Tháng Mười, 2020 • 2 phút đọc

Bạn có thể tạo sẵn các mẫu email thường dùng như mẫu đã có sẵn logo, chữ ký, nội dung, địa chỉ liên hệ,….. hoặc mẫu email khi gửi quảng cáo sản phẩm, tặng quà tri ân khách hàng,… .

Khi tạo các chiến dịch tiếp theo, bạn chỉ cần chọn một mẫu phù hợp và tinh chỉnh nội dung, không cần phải design lại các phần chung. 

Có 2 cách để tạo template 

  • Cách 1 : Tạo từ trạng Mẫu email

  • Cách 2 : Tạo từ phần tạo nội dung email, chọn lưu mẫu template

  • Kết quả

Các bài viết liên quan

Maraz Onboard (P2): Chiến dịch gửi email

Maraz Onboard (P2): Chiến dịch gửi email

Bạn có thể tạo sẵn các mẫu email thường dùng như mẫu đã có sẵn logo, chữ ký, nội dung, địa chỉ liên hệ,….. hoặc mẫu email khi gửi quảng cáo sản phẩm, tặng quà tri ân khách hàng,… . Khi tạo các chiến dịch tiếp theo, bạn chỉ cần

Thứ Ba 6 Tháng Mười, 2020 • 2 phút đọc

Xem chi tiết

Maraz Onboard (P1): Quản lý danh sách người nhận

Maraz Onboard (P1): Quản lý danh sách người nhận

Bạn có thể tạo sẵn các mẫu email thường dùng như mẫu đã có sẵn logo, chữ ký, nội dung, địa chỉ liên hệ,….. hoặc mẫu email khi gửi quảng cáo sản phẩm, tặng quà tri ân khách hàng,… . Khi tạo các chiến dịch tiếp theo, bạn chỉ cần

Thứ Ba 6 Tháng Mười, 2020 • 2 phút đọc

Xem chi tiết