Blog

Maraz Onboard (P2): Chiến dịch gửi email

Thứ Ba 6 Tháng Mười, 2020 • 3 phút đọc

Sau khi đã có danh sách người nhận, bạn có thể bắt đầu tạo chiến dịch của mình và gửi đến người nhận.

1. Tạo vào gửi một chiến dịch

 • Từ menu vào Chiến dịch -> chọn Tạo chiến dịch 

 • Tạo chiến dịch bao gồm 4 bước
 • Bước 1 – Điền thông tin chung : bao gồm các thông tin của người gửi, tiêu đề mail , đoạn xem trước của mail

 • Bước 2 – Chọn người nhận : để đảm bảo chính sách quyền riêng tư, bạn chỉ có thể gửi cho những người nhận đã được xác thực hợp lệ và có trạng thái theo dõi là đang theo dõi

 • Bước 3 – Tạo nội dung email : có 3 cách để tạo nội dung cho email 

   • Html editor : Tương tự như một trang word,bạn có thể dễ dàng tạo và chỉnh sửa nội dung email. Với các bạn có kiến thức về html, các bạn có thể chọn mở source code và chỉnh sửa để có được một nội dung như ý
   • Drag and drop : Bạn chỉ cần kéo và thả các khối vào email để tạo nội dung mong muốn
   • Chọn từ template có sẵn : Bạn có thể tạo sẵn 1 template chung cho các email ( logo, chữ ký, địa chỉ, liên hệ,… ).Lần sau khi tạo nội dung chiến dịch mới bạn chỉ việc chọn dùng template này 

 

 • Chú ý : để đảm bảo chính sách quyền riêng tư và đảm bảo hiệu quả cho các chiến dịch của bạn, dưới các email bắt buộc phải có đường link unsubscribe cho người nhận

 

 • Xác nhận đã tạo xong nội dung

 

 • Bước 4 – Kiểm tra lại các thông tin, chọn thời gian theo dõi và gửi : 
  • Thời gian theo dõi chiến dịch : sau thời gian được cài đặt, hệ thống sẽ không update thông tin báo cáo chiến dịch nữa để đảm bảo báo cáo được chính xác theo mục đích khi gửi chiến dịch. 
  • Lựa chọn gửi chiến dịch ngay lúc đó hoặc hẹn giờ gửi chiến dịch

2. Hủy gửi một chiến dịch

 • Với các chiến dịch đã được đặt lịch gửi nhưng chưa đến thời gian gửi, bạn có thể hủy gửi chiến dịch
 • Hạn mức email đã bị trừ sẽ được hoàn trả lại khi bạn hủy chiến dịch
 • Từ màn hình Danh sách chiến dịch, click vào một chiến dịch đã được hẹn giờ gửi -> Chọn Hủy gửi chiến dịch

3. Xem báo cáo thống kê của chiến dịch

 • Từ menu vào Chiến dịch -> Trong màn hình Danh sách chiến dịch, click vào tên một chiến dịch đã gửi
 • Màn hình thống kê chiến dịch bao gồm 3 phần 
 • Thống kê các chỉ số của chiến dịch

 • Danh sách người nhận của chiến dịch

 • Thông tin của email đã gửi trong chiến dịch

Các bài viết liên quan

Maraz Onboard (P3): Tạo mẫu email

Maraz Onboard (P3): Tạo mẫu email

Sau khi đã có danh sách người nhận, bạn có thể bắt đầu tạo chiến dịch của mình và gửi đến người nhận. 1. Tạo vào gửi một chiến dịch Từ menu vào Chiến dịch -> chọn Tạo chiến dịch  Tạo chiến dịch bao gồm 4 bước Bước 1 –

Thứ Ba 6 Tháng Mười, 2020 • 3 phút đọc

Xem chi tiết

Maraz Onboard (P1): Quản lý danh sách người nhận

Maraz Onboard (P1): Quản lý danh sách người nhận

Sau khi đã có danh sách người nhận, bạn có thể bắt đầu tạo chiến dịch của mình và gửi đến người nhận. 1. Tạo vào gửi một chiến dịch Từ menu vào Chiến dịch -> chọn Tạo chiến dịch  Tạo chiến dịch bao gồm 4 bước Bước 1 –

Thứ Ba 6 Tháng Mười, 2020 • 3 phút đọc

Xem chi tiết