Blog

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Thứ Bảy 10 Tháng Tư, 2021 • 6 phút đọc

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Bằng việc chấp nhận sử dụng dịch vụ Email Marketing Maraz của chúng tôi, người dùng đã hiểu và đồng ý với các điều khoản được nêu dưới đây:

Chính sách chống thư rác

Thư rác (spam) là thư điện tử, tin nhắn được gửi đến người nhận mà người nhận đó không mong muốn hoặc không có trách nhiệm phải tiếp nhận theo quy định của pháp luật

Các hành vi nghiêm cấm

 • Gửi thư rác.
 • Làm sai lệch thông tin tiêu đề của thư điện tử, tin nhắn nhằm mục đích gửi thư rác.
 • Tạo điều kiện, cho phép sử dụng phương tiện điện tử thuộc quyền của mình để gửi, chuyển tiếp thư rác.
 • Trao đổi, mua bán hoặc phát tán các phần mềm thu thập địa chỉ điện tử hoặc quyền sử dụng các phần mềm thu thập địa chỉ điện tử.
 • Sử dụng các phần mềm để thu thập địa chỉ điện tử khi không được phép của người sở hữu địa chỉ điện tử đó.
 • Trao đổi, mua bán danh sách địa chỉ điện tử hoặc quyền sử dụng danh sách địa chỉ điện tử nhằm mục đích gửi thư rác.

Không được phép gửi quá 01 thư điện tử quảng cáo có nội dung tương tự nhau tới một địa chỉ thư điện tử trong vòng 24 giờ trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với người nhận.

Chính sách bảo mật thông tin

Maraz tuyệt đối không tiết lộ, bán hoặc cho thuê dữ liệu người dùng, dữ liệu người nhận của Khách hàng hoặc dữ liệu người truy cập Website mà không xin phép trước, trừ khi theo mệnh lệnh của tòa án hoặc cơ quan hành chính pháp luật.

Thông điệp dữ liệu

Chủ đề phải phù hợp với nội dung và nội dung quảng cáo phải tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo.

Hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo

 • Quảng cáo những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh hoặc cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
 • Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng.
 • Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
 • Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật.
 • Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.
 • Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
 • Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.
 • Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.
 • Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
 • Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.
 • Quảng cáo tạo cho trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục; gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn hoặc sự phát triển bình thường của trẻ em.

Quy định về việc gắn nhãn thư điện tử quảng cáo

Mọi thư điện tử quảng cáo đều phải gắn nhãn. Nhãn được đặt ở vị trí đầu tiên trong phần chủ đề.

Nhãn có dạng như sau: [QC] hoặc [ADV] đối với thư điện tử được gửi từ người quảng cáo;

Quyền từ chối nhận Email 

Địa chỉ thư điện tử là địa chỉ được sử dụng để gửi hoặc nhận thư điện tử, bao gồm tên truy nhập của người sử dụng kết hợp với tên miền Internet.

Phải nêu rõ mục đích, phạm vi sử dụng khi tiến hành thu thập địa chỉ điện tử. Chỉ được thu thập địa chỉ điện tử cho mục đích quảng cáo khi được sự đồng ý của người sở hữu địa chỉ điện tử đó.

Chỉ được phép gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo đến người nhận khi có sự đồng ý một cách rõ ràng trước đó của người nhận.Phải sử dụng địa chỉ thư điện tử theo đúng mục đích, phạm vi đã được người sở hữu địa chỉ đó cho phép.

Phải chấm dứt việc gửi đến người nhận các thư điện tử quảng cáo hay tin nhắn quảng cáo ngay sau khi nhận được yêu cầu từ chối của người nhận.

Điều kiện phần thông tin cho phép người nhận từ chối nhận thư điện tử quảng cáo

– Đặt ở cuối thư điện tử quảng cáo và được thể hiện rõ ràng, dễ hiểu bằng tiếng Việt và tiếng Anh;

– Phải có phần khẳng định người nhận có quyền từ chối tất cả sản phẩm từ người quảng cáo. Trong trường hợp sử dụng dịch vụ quảng cáo, phải có phần khẳng định người nhận có quyền từ chối tất cả sản phẩm quảng cáo từ nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo;

Hình thức từ chối nhận thư điện tử quảng cáo phải bao gồm:

– Từ chối qua trang thông tin điện tử;

– Từ chối bằng thư điện tử;

– Từ chối qua điện thoại.

Ngay khi nhận được yêu cầu từ chối, người dùng phải gửi ngay thông tin xác nhận đã nhận được yêu cầu từ chối và trong vòng 24 giờ phải chấm dứt việc gửi loại thư điện tử quảng cáo đã bị từ chối đến người nhận đó trừ trường hợp bất khả kháng.

Nội dung công việc và chăm sóc người dùng

Maraz sẽ cấp quyền sử dụng và tạo tài khoản sử dụng Phần Mềm Maraz cho người dùng đúng theo chất lượng, số lượng và thời gian đã cam kết;

Hỗ trợ cài đặt Phần Mềm Maraz trên các thiết bị của khách hàng;

Hướng dẫn, đào tạo người dùng sử dụng Phần Mềm Maraz;

Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho khách trong quá trình sử dụng Phần Mềm Maraz.

Người dùng có quyền yêu cầu Bên B tư vấn hỗ trợ sử dụng Phần Mềm Maraz trong suốt quá trình sử dụng thông qua phần mềm Hệ thống tiếp nhận yêu cầu kỹ thuật support.maraz.io.

Sở hữu trí tuệ

Người dùng có nghĩa vụ tuân thủ quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ và theo các chính sách của Maraz. Không được xâm phạm bất kì quyền sở hữu trí tuệ (Bản quyền âm nhạc, quyền tác giả, nhãn hiệu,…) của Maraz hay bất kì bên thứ ba nào khác.

Cam kết

Maraz cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong việc cung cấp dịch vụ cũng như chăm sóc khách hàng.

Khách hành cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh điều khoản sử dụng và thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Maraz.

Khách hàng cam kết không có bất cứ hành vi nào làm phương hại đến chương trình, hệ thống và dữ liệu của Maraz cũng như không sử dụng phần mềm của Maraz để thực hiện hành vi làm phương hại đến bất kì bên thứ ba nào khác.

Maraz và Khách hàng sử dụng phần mềm không thu cước phát sinh để thực hiện yêu cầu từ chối nhận quảng cáo của người nhận.

Maraz không cung cấp, cũng như phản đối việc Người dùng cung cấp, thu thập email không hợp pháp từ bên thứ ba nào khác hoặc thu thập email một cách trái ý muốn, mục đích của người nhận email.

 

Thực thi

Maraz không chịu trách nhiệm về những nội dung bạn gửi đi trong email, Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email được gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của mình. Nếu việc sử dụng dịch vụ vi phạm các quy định theo luật pháp Việt Nam cũng như các cam kết trong điều khoản sử dụng này, chúng tôi có thể tạm khoá hoặc xoá vĩnh viễn tài khoản của khách và ngừng chiến dịch của bạn mà không báo trước.

Các vấn đề, mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh sẽ được Các Bên nghiên cứu, trao đổi, thống nhất. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp mà không thể giải quyết thông qua thương lượng, đàm phán thì tranh chấp đó sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các bài viết liên quan

Mẹo tránh triển khai Email marketing rơi vào Blacklist

Mẹo tránh triển khai Email marketing rơi vào Blacklist

Blacklist là gì và tại sao người triển khai Email marketing phải hiểu cách tránh bị vào hòm spam. Bài viết dưới đây sẽ bạn hiểu rõ để triển khai email marketing đúng kỹ thuật và hiệu quả. Blacklist là gì ? Black list (Danh sách đen) là tập hợp tất

Thứ Sáu 26 Tháng Mười Một, 2021 • 3 phút đọc

Xem chi tiết

4 lưu ý tránh Email rơi vào hòm spam

4 lưu ý tránh Email rơi vào hòm spam

Vấn đề đau đáu với bất kỳ email marketers nào, đó là làm sao để email không bị rơi vào hòm spam. Hiện nay, dù bạn đang gửi email bằng phần mềm Email Marketing hay tự gửi bằng hệ thống của mình thì vẫn có tỷ lệ spam nhất định.

Thứ Sáu 26 Tháng Mười Một, 2021 • 4 phút đọc

Xem chi tiết

Xây dựng email marketing cho ngành bất động sản

Xây dựng email marketing cho ngành bất động sản

Email marketing là một công cụ hiệu quả để giới thiệu tới khách hàng những sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên, bạn cần có cái nhìn tổng quan về Email marketing, từ đó xây dựng kế hoạch email marketing trong lĩnh vực này. Maraz sẽ gợi ý tới bạn

Thứ Ba 2 Tháng Mười Một, 2021 • 3 phút đọc

Xem chi tiết

Tăng tỷ lệ gửi email vào inbox bằng Warm up IP

Tăng tỷ lệ gửi email vào inbox bằng Warm up IP

Để tăng tỉ lệ email vào Inbox, email gửi ra ngoài việc cần phải đáp ứng được những yếu tố cần thiết như: Domain khai báo đầy đủ các record (SPF là một ví dụ), tiêu đề và nội dung email không chứa những từ khoá dễ hiểu lầm là

Thứ Sáu 29 Tháng Mười, 2021 • 4 phút đọc

Xem chi tiết

Chuẩn bị danh sách email cho chiến dịch email marketing

Chuẩn bị danh sách email cho chiến dịch email marketing

Là một marketer, bạn đừng quên rằng chiến dịch email marketing của bạn có thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào số lượng và chất lượng data hay những tài khoản email của khách hàng mà bạn đang sở hữu. Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ

Thứ Tư 27 Tháng Mười, 2021 • 6 phút đọc

Xem chi tiết